Соновник ПОСЕТА

Весело друштво

Служебена посета

непријатности

Неочекувана посета

непријатно изненадување

Ако вие одите во посета

минливи непријатности

Соновник