Соновник ПОРАЃАЊЕ

Ако присуствувате на пораѓање

ќе бидете повикани на суд како сведок

Ако помагате при пораѓање

ќе добиеге милостина

Ако сонувате како се пораѓате

семејна цпеќа, за девојки

Соновник