Соновник ПОНИЖУВАЊЕ

Ако на сон доживеете некое понижување

некој ќе ви подари наклоност и пријателство

Ако вие понижите некого

ќе имате непријатели

Соновник