Соновник ПОКРИВ

Сигурен живот, поддршка од вашите заштитници

Ако седите или стоите на покрив

задоволство и углед

Ако паднете од покрив

лоши вести, неповолни настани ако поставувате покривот

Покрив што гори

услех во работата

Птици на покрив

патување

Ако гледате керамида да паѓа од покрив

ќе ви се испречат препреки на патот до успехот

Соновник