Соновник ПОКАНА

Ако вас ве канат на гости

пазете се од сопствената чеснољубивост

Ако вие каните некого

ќе присуствувате на некоја свеченост

Соновник