Соновник ПОГРЕБ

Големи трошоци за неважни работи

Туѓ погреб

голема радост

Раскошен порреб

добивка

Сромашен погреб

тешка борба за опстанок

Свој погреб

добро здравје и долг живот

Соновник