Соновник ПОГАЧА

Мали задоволства

Ако ја јадете

благосостојба

Ако ја месите

веселба

Соновник