Соновник ПОФАЛБА

Ако ја добиете

озборување

Ако вие пофалите некого

ќе стекнете пријатели

Соновник