Соновник ПОДУЧУВАЊЕ

Ако некого подучувате

ќе бидете поканети на гости

Ако вас ве подучуваат

сè додека се потпирате на други нема да постигнете успех

Соновник