Соновник ПОДРУМ

Ако на сон седите во подрум

ќе ве пуштат од затвор

Полн подрум

благосостојба постигната со штедливост

Празен подрум

расфрлате пари без потреба

Ако влегувате во подрум

среќа

Ако не можете да излезете од подрум

болест

Ако гледате како други влегуваат

не плашете се од своите непријатели

Ако паѓате по скали во подрум

големи непријатности

Ако живеете во подрум

непријатности, неуспеси

Соновник