Соновник ПОДАРОК

Ако подарувате

ќе ви се исплати добрината

Ако добиете подарок

подобрување на ситуацијата

Ако на сон одбиете подарок

ќе избегнете некоја неволја

Соновник