Соновник ПЛУГ

Ако на сон видите или купите плуг

ќе добиете добар совет

Ако гледате орање со плуг

пријателите ќе ви помогнат

Ако сами орате

благосостојба

Соновник