Соновник ПЛОЧА

Испишана плоча

не заборавајте ги своите должности

Празна плоча

поради својата глупост ќе имате неволи

Ако пишувате на плоча

некому ќе се жалите поради своите неволји

Соновник