Соновник ПЛАЌАЊЕ

Ако вие плаќате нешто на сон

не е добар знак

Ако гледате како други плаќаат

добивка

Соновник