Соновник ПИШТОЛ

Ако видите или ако купите пиштол

непријателсгво

Ако пукате од пиштол

внимавајте, некој ви се заканува

Соновник