Соновник ПИЕЊЕ

Ќе ви се случи некоја незгода

Ако пиете од убава чаша

среќа

Неумерено пиење

ќе ве презираат

Ако пиете чиста течност

добро расположение

Ако пиете матна течност

болест

Ако пиете вино

ќе се ослободите од грижите

Соновник