Соновник ПЕШТЕРА

Ќе ве напуштат пријателите

Ако се качувате над пештера

ќе успеете во нешто, но со големи напори

Ако стоиге над пештера

ќе ти надминете сите тешкотии

Ако се наоѓате во пештера

од некого ќе добиете некакво објаснување

Соновник