Соновник ПЕРЧЕ ОД КОСА

Промена

Ако исечете парче од коса

промена на подобро

Ако плетете перче од коса

интриги

Соновник