Соновник ПЕХАР

Треба да сте поумерени

Ако пиете вино од пехар

наскро и за вас ќе настапат денови на задоволство

Ако скршите пехар

болест

Сребрен пехар

ќе ви се случи нешто многу важно

Златен пехар

ќе имате неволји поради својата злобност

Соновник