Соновник ПЕЧКА

Вжарена печка

голем успех

Ако се греете на печка

благосостојба

Студена печка или печка без оган

немаштија

Ако се изгорите на печка

ќе ја изгубите самодовербата

Ако ложите печка

среќа во домот

Соновник