Соновник ПЕЧЕЊЕ

Печење леб

судбината е во ваши раце

Ако гледате жена како пече колачи

ќе добиете дете

Ако гледате маж како пече колачи

некој ќе ве озборува

Соновник