Соновник ПЧЕЛА

Ако ги гледате пчелите како работат

добри изгледи во иднина

Ако слушате зуење на пчели

за земјоделците

Ако ловите пчели

голема добивка

Ако ги убивате

несреќа и немаштија

Ако ве боцне пчела

ќе се случи нешто многу важно и одлучувачко

Соновник