Соновник ПАТ

Ве очекува среќа во туѓина

Ако одите по рамен пат

ќе ви успее некој потфат

Ако работите на поправка на пат

беда

Соновник