Соновник ПАСТИР

Пастир со убаво стадо

среќен семеен живот

Пастир со слабо стадо

ќе ви се зголеми семејството

Пастир со свињи

ќе ги победите непријателите

Ако е женско (пастирка)

ќе имате пријатна средба

Соновник