Соновник ПАСИШТЕ

Ако на сон видите пасиште

трудете се да поминете преку него, бидејќи само во тој случај ќе ве прати среќа на јаве

Зелено пасиште

добри приходи

Собиток на пасиште

благосостојба

Соновник