Соновник ПАРИЧНИК

Ако е полн

ќе изгубите пари

Ако е празен

ќе најдете пари

Ако изгубите паричник

непријатности

Ако цврсто држите паричник за да не го изгубите

тешки финансиски проблеми

Соновник