Соновник ПАРАЊЕ

Ако на сон парате конец

некоја караница ќе заврши со смирување

Соновник