Соновник ПАРАДА

Ако гледате парада или ако учествувате во неа

неуспех во работата поради сопствената неумешност

Соновник