Соновник ПАЛМА

Добивка

Сува палма

внимавајте, имотот ви страда

Лисја од палма

корист

Гранки од палма

углед и чест

Соновник