Соновник ОВЦА

Задоволство

Ако најдете изгубена овца

среќа во бракот

Овца што скока

ќе му се радувате на успехот на своите деца

Соновник