Соновник ОРУЖЈЕ

Ако се наоѓате во соба полна со оружје

ќе одите во војна

Ако видите оружје

кавга

Ако носите оружје

ќе имате незгода

Скршено оружје

ќе бидете немоќни во борбата проитв непријателот

Вооружен напад

тешко ќе ги остварите своите права

Соновник