Соновник ОПАШКА

Ќе задоцните на важен состанок

Ако имате опашка

партнерот ве изневерува

Животно со долга опашка

наскоро ќе дознаете за заговорот против вас

Соновник