Соновник ОЛОВО

Лажно ве обвинуваат

Ако леете олово

среќа во бракот

Соновник