Соновник ОЏАК

Семејна среќа

Пожар во оџакот

жестока караница во семејството

Паднат оџак

големи трошоци

Оџак без чад

немаштија

Оџак со чад

успех

Соновник