Соновник ОБДУКЦИЈА

Ако присуствувате на обдукција

ќе ве повикаат на суд како сведок

Соновник