Соновник НУЛА

Немаштија

Нногу нули

лажни надежи

Ако пишувате нули

неуспех

Ако бришете нули

проблемот ќе биде решен

Соновник