Соновник НОЖ

Одите директно во неизбежна опасност

Ако најдете нож или ако го кренете од земја

никому не ги кажувајте своите намери

Ако купите нож

на лесен начин ќе стекнете добивка

Ако добиете нож

се наоѓате во заплеткана ситуација со многу непријатности за вас

Голем нож

грижи

Мал нож

кавга

'рѓосан нож

опасност

Ако острите нож

караница, која може да доведе до судски спор

Ако се исечете со нож

жалост

Џепно ноже

непријатности

Ако се браните од нешто со нож

успехот во потфатот ви е сигурен

Соновник