Соновник НОС

Ве очекува лесна болест

Голем нос

признание и добивка

Мал нос

ќе ви биде нанесена неправда

Два носа

препрека

Крвавење од нос

среќа

Ако останете без нос

неверство, навреда

Соновник