Соновник НИВА

Зелена нива

среќа

Запуштена нива

лага

Ако работите на нива

веселба

Ако гледате како други работат

ќе бидете посрамени

Соновник