Соновник НАВЕДНУВАЊЕ

Ако вие се наведнувате

ќе бидете понижени

Ако драг се наведнува

ќе ве почитуваат

Соновник