Соновник НАКИТ

Среќа

Ако купувате накит

долгови

Ако добиете накит

ќе ве намамат на нечесна работа

Ако подарувате накит

среќа во работата

Ако се китите со накит

размислувате за некои празни работи

Ако изгубите накит

загуба

Ако најдете накит

бидете штедливи

Соновник