Соновник НАДРИЛЕКАР

Среќно ќе се извлечете од некоја опасност

Ако ве лечи

ќе бидете оштетени поради глупост

Соновник