Соновник МЕЧ

Ако го држите в рака

ќе стекнете пријатели

Ако носите меч

чест и слава

Скршен меч

срам

Ако примите меч од некого

патување

Ако се мечувате

веселба

Рана од меч

победа

Ако раните некого со меч

деловен успех

Соновник