Соновник МАВТАЊЕ

Патување

Ако некој ви мавта

разделба од некое драго лице

Соновник