Соновник МАГЛА

Жалост, болест

Многу густа магла

тешко ќе се извлечете од некои неприлики

Магла што се крева

непријатности

Магла над вода

добар лов

Соновник