Соновник ЛУЛКА

Брак, а за оние во брак

дете

Ако нишате лулка

вонбрачно дете

Ако добиете лулка за подарок

исмејување

Празна лулка

смрт

Превртена лулка

несреќа во домот

Соновник