Соновник ЛУК

Ако јадете лук

некоја ваша постапка ќе има лоши последици

Ако сечете лук

незгодна работа

Ако садите лук

ве опкружува злоба

Ако берете лук

ќе се каете

Соновник