Соновник ЛОЗ

Залудно се надевате

Ако влечете лоз

разочарување

Ако купувате лоз

загуба

Ако го најдете

добивка во игри на среќа

Соновник