Соновник ЛОВ

Тешка работа без вистинска цел

Ако уловите нешто

добивка во игри на среќа

Ако се враќате од лов без плен

разочарување

Лов на птици

лошо постапувате со оние што ви се подредени

Риболов

ве очекува таква опасност што ќе ја предизвикате сами

Соновник