Соновник ЛОПАТА

Тешко ќе си го заработите лебот

Ако работите со лопата

ќе ви помогнат пријателите

Соновник